17:23 EST Thứ hai, 26/01/2015
[HEAD1]
[HEAD2]

Trang nhất » GIỚI THIỆU

Giáo hạt Bột Đà

Giáo hạt Bột Đà là một trong những giáo hạt có vị trí địa lý phức tạp của Giáo phận Vinh, gồm có 7 giáo xứ: Bột Đà, Sơn La, Trung Hòa, Yên Lĩnh, Lãng Điền, Quan Lãng và Đồng Lam. Các giáo họ nằm trải dài trên 115 km, rộng 30 km, thuộc tả ngạn và hữu ngạn sông Lam, gồm 6 huyện là Đô Lương, Thanh Chương, Tân Kỳ, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương và Kỳ Sơn, với nhiều sắc tộc như: Kinh, Thái, Mán, Mường…
 
 

ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN

  ĐĂNG NHẬP

  LIÊN KẾT  Giáo phận Vinh Online
  Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình


  Linh mục quản hạt Bột Đà
  Antôn Hoàng Đức Luyến